18+

Có thể bạn quan tâm

NỘI DUNG PHIÊN BẢN MỚI 18/01/2022

Cập nhật : 17-01-2022

NỘI DUNG  PHIÊN BẢN MỚI 18/01/2022

1/ Giới Thiệu Môn Phái Mới - Ngộ Không

Ngộ Không đạt Chuyển 1 từ LV150 trở lên, có thể chọn có "Quỷ Hóa" hay không; Quỷ Hóa thành công kỹ năng nhân vật sẽ được chuyển thành kỹ năng Quỷ Hóa, và nhận được thời trang chuyên thuộc Quỷ Hóa.

 

2/ Luận Kiếm Giang Hồ

Thêm mới Thẻ Đặc Quyền Luận Kiếm, sau khi kích hoạt hoàn thành nhiệm vụ Giang Hồ, có thể nhận thêm 25% buff Quỹ Môn Phái.

Thêm mới sự kiện đặc biệt: Xâm Lược Nam Man và Thành Trì Kho Báu trong cách chơi Luận Kiếm Giang Hồ

a/ Thêm mới sự kiện đặc biệt trong cách chơi Luận Kiếm Giang Hồ:

     + Thành Trì Kho Báu

Khi bắt đầu mỗi mùa giải, sẽ ngẫu nhiên có 1 số thành trì trong thời gian mùa giải sẽ thăng lên làm Thành Trì Kho Báu (có kí hiệu rương)

Trong Kho Báu Thành Trì có Mạch Mỏ, thiếu hiệp sau khi chiếm lĩnh có thể nhận thêm phần thưởng kho báu

Tiêu hao Quỹ Môn Phái để đầu tư vào Mạch Mỏ, có thể tăng cấp Mạch Mỏ; cấp càng cao, phần thưởng mỗi ngày sẽ càng nhiều.

     + Xâm Lược Nam Man

Xâm Lược Nam Man mở vào 14:00-22:00 vào ngày thứ 3, 5, 6, 8, 10 trong mỗi mùa giải

Nam Man sẽ ngẫu nhiên xâm lược 1 số thành trì, tranh đoạt quyền quy thuộc các thành trì cùng các Phe khác

Thành trì trong Nam Man Xâm Lược khi bi chiếm lĩnh sẽ không có thời gian bảo vệ, các Phe có thể trực tiếp tiến hành tranh đoạt.

Khi kết thúc xâm lược, nếu có thể thủ được thành trì không bị Nam Man chiếm lĩnh, thì tất cả thiếu hiệp tham gia Luận Kiếm của Phe đang tham gia đều có thể nhận được phần thưởng;

3/ Hệ Thống Long Linh (Kho Báu - Ngọc Rồng - Long Linh)

Long Linh là hệ thống phụ của Ngọc Rồng, sẽ mở khi thiếu hiệp đạt LV440

Sau khi Thức Tỉnh thành công mỗi viên Ngọc Rồng, thì có thể dùng Long Linh tương ứng để tiếp tục tăng thuộc tính của Ngọc Rồng

Có thể nhận được Long Linh trong hoạt động vận hành

 

4/ Hệ thống Long Hồn (Kho Báu - Long Hồn)

Sau khi thiếu hiệp đạt LV440, mở hệ thống Long Hồn, sau khi Khảm đủ trang bị Long Hồn có thể nhận được Long Hồn Trợ Chiến, sau khi Trợ Chiến sẽ được buff lượng lớn thuộc tính

Mỗi Long Hồn có thể Khảm 1 Long Nguyên, được chia làm 2 loại là Long Nguyên thường và Long Nguyên hiếm, Long Nguyên hiếm có kèm theo kỹ năng bị động

Có thể nhận được trang bị Long Hồn khi tham gia Di Tích Long Vực.

 

5/ Di Tích Long Vực (Server Thế Giới - Di Tích Long Vực)

Map là cách chơi LSV, sẽ mở khi thiếu hiệp đạt LV440

Sau khi vào map, người chơi có thể tiêu diệt Boss nhận phần thưởng, mỗi khi tiêu diệt 1 con Boss sẽ tiêu hao 1 Điểm Mệt Mỏi, mỗi người mỗi ngày có 3 Điểm Mệt Mỏi, có thể tiêu hao Thuốc Mệt Mỏi chỉ định để bổ sung.

Boss Di Tích Long Vực chủ yếu rớt ra những nguyên liệu liên quan đến trang bị Long Hồn, có xác suất nhận được Thẻ Mở Rộng Long Hồn

6/ Bí Văn Võ Lâm

Bí Văn Võ Lâm sẽ dẫn mở theo cấp của thiếu hiệp, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chỉ định có thể mở khóa "Bí Văn Võ Lâm Lục", tăng thêm thuộc tính.

 

7/ Ma Giáo Xâm Lược

Khi mở hoạt động, Thành Chính Thần Đô sẽ định kỳ làm mới Boss Ma Giáo hay sự kiện ngẫu nhiên, người chơi tham gia tiêu diệt Boss hay tham gia hoàn thành sự kiện sẽ nhận được Tích Điểm hoạt động, Tích Điểm hoạt động có thể đổi ra các đạo cụ tinh xảo.