18+

Có thể bạn quan tâm

[TIN TỨC] LIÊN THÔNG MÁY CHỦ 23/11/2021

Cập nhật : 22-11-2021

Loa Loa - Võ Lâm Kỳ Hiệp xin thông báo

Game sẽ tiến hành gộp server như sau

Thời gian: 9h 23/11/2021 - 12h 23/11/2021

Danh Sách gôp như sau:

Quy Tắc Gộp: Xem Tại Đây