18+

Có thể bạn quan tâm

[TIN TỨC] LIÊN THÔNG MÁY CHỦ 15/02/2022

Cập nhật : 14-02-2022

Loa Loa - Võ Lâm Kỳ Hiệp xin thông báo

Game sẽ tiến hành gộp server như sau

Thời gian: 9h 15/02/2022 - 12h 15/02/2022

Danh Sách gôp như sau:

Quy Tắc Gộp: Xem Tại Đây