18+

Có thể bạn quan tâm

[Hướng Dẫn] Quy Tắc Liên Thông

Cập nhật : 05-07-2021

Quy tắc gộp server:

Thoả đủ các điều kiện sẽ bị xoá nhân vật:

Level nhân vật thấp hơn Level 350

Không đăng nhập từ 15 ngày trở lên

Nhân vật chưa từng có phát sinh giao dịch nạp nào

Sau khi gộp:

Sau khi gộp Server vẫn đăng nhập bình thường ở server cũ

Sau khi gộp Server KNB ở server nào dùng riêng cho server đó

Sau khi gộp Server nhân vật cùng tên thì nhân vật có level thấp hơn sẽ được tặng thẻ đổi tên bắt buộc đổi tên

Sau khi gộp Server Bang cùng tên sẽ được tặng thẻ đổi tên bang

Sau khi gộp Server sẽ tiến hành Xếp Hạng lại BXH, xóa một phần dữ liệu cũ

Sau khi gộp Server sẽ sắp xếp lại thứ hạng leo tháng, bảo lưu kỷ lục tốt nhất

Sau khi gộp Server sẽ xóa hết nội dung event, và tích điểm event

Sau khi gộp Server sẽ xóa hết danh hiệu Xếp Hạng

Sau khi gộp Server sẽ xóa hết dữ liệu Hoàng Thành, trước khi bắt đầu mua mới sẽ không thể tham gia Hoàng Thành Chiến

Trong thời gian gộp, các server trong danh sách gộp sẽ không thể login vào game